Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (Obowiązuje od dnia 25 maja 2018)

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo, jednakże nie podawać nam danych osobowych i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będą mogli wziąć państwo udziału w szkoleniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem powierzonych danych osobowych jest Centrum neurorehabilitacji komunikacji alternatywnej i wspomagającej Edyta Tyszkiewicz ul. Parkowa 21, 71-622 Szczecin. NIP: 8521586432 Regon: 365282257

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi- brak możliwości wypisania zaświadczeń szkolenia i poinformowania uczestnika szkolenia o jego szczegółach, wystawienia faktury za odbyte szkolenie.
  • marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jedynie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne do właściwego świadczenia usługi. Lub obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy:

  • uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Centrum neurorehabilitacji komunikacji alternatywnej i wspomagającej Edyta Tyszkiewicz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić:

  • wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem;
  • przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia daty szkolenia.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.