Pomoce AAC- środowisko domowe

Pomoce AAC- środowisko domowe. Ich zadaniem jest wspomóc umiejętności językowe użytkowników alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Znajdzie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie osoba porozumiewa się bezpośrednio. Inaczej niż za pomocą mowy. Wspomaga właściwe procesy komunikowania się u dzieci. Wspomaga również rozwój mowy. Nie słuchaj mitów! Tak wspomaga rozwój mowy!

Opracowałyśmy nowoczesne pomoce AAC, które są przeznaczone do środowiska domowego- gotowe tablice służące modelowaniu oraz symbole do układania planu. Pomoce gwarantują szybki dostęp do symboli.

Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje indywidualne potrzeby oraz możliwości. Nasze Pomoce AAC powstały w oparciu o nasze doświadczenia oraz potrzeby naszych podopiecznych. Być może musisz coś przerobić. Poprawić. A może dana pomoc stanie się tylko inspiracją? Pobierz. Zdecyduj!

UWAGA!
ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.