Sfera poznawcza

Unfortunately, there are no products that match your criteria

Sfera poznawcza, czyli wszystko, co wiąże się z procesami poznawczymi. Rozróżniamy ich trzy główne kategorie. Uwaga, percepcja oraz pamięć. Przy czym wybrane źródła naukowe, do elementarnych procesów poznawczych, zaliczają także kontrolę poznawczą i funkcje wykonawcze. Złożone procesy poznawcze to także myślenie i język.

Język pośredniczy rozumieniu i opisywaniu otaczającego nas świata. Składa się na jego mentalny obraz (tzw. językowy obraz świata) i może być rozwijany (poszerzany) praktycznie przez całe życie.

Sfera poznawcza. Służy Ci do poznania rzeczywistości. Uzyskaniu orientacji w otoczeniu. Przyswajaniu wiedzy o otaczającym Cię świecie. I przetwarzaniu informacji, które uzyskałaś. A następnie wyprowadzaniu ich do otoczenia w formie reakcji, jaką jest Twoje zachowanie.

U dzieci, czy dorosłych nie mówiących, jak widać jest to sfera zaburzona. W tej kategorii znajdziesz materiały, których celem jest ją wesprzeć.