Dorośli i młodzież

Dorośli i młodzież, czyli materiały edukacyjne i wsparcie AAC.

Gdy szukasz materiałów z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej, czy edukacyjnych, najczęściej znajdujesz niewiele.  A przecież wśród nas żyje wiele osób, nie tylko dzieci. Lecz również młodzież, czy dorośli, którzy nie mogą mówić.

Najczęstsze powody braku mowy to specyficzne uszkodzenie mózgu. Choroba genetyczna, bądź poważne problemy rozwojowe. W wielu przypadkach przyczyny te powodują dodatkowo problemy poznawcze. Upośledzenie umysłowe,  czy też problemy z rozumieniem mowy. Częstokroć pojawia się udar, lub inne zdarzenia neurologiczne. Powoduje to afazję, bądź inne trudności z mówieniem. A co za tym idzie z komunikacją.

Jest i tak, że ludzie niemówiący doskonale rozumieją język. Są inteligentni i dowcipni. Jednak pozbawieni możliwości wypowiadania się nie mają szansy przekonać o tym nikogo. Dotyczy to – między innymi – wielu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Z diagnozą stan wegetatywny, bądź minimalnej świadomości.  Ich fizyczna niepełnosprawność, niemożność wykonywania czytelnych gestów, niekontrolowana mimika sprawiają, że są uważane przez ludzi z dalszego otoczenia za niezdolne do porozumiewania się.

Umieszczamy tu materiały, których treść ma wspomóc terapię tej grupy osób.

UWAGA!

ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.

Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.