Czytanie i pisanie

Czytanie i pisanie są to czynności od początku w pełni świadome. Angażują zespół podstawowych funkcji psychofizycznych. Czyli:  słuchową, artykulacyjną , wzrokową , przestrzenną , a w przypadku pisania także motoryczną. Czytanie rozpoczyna się od spostrzegania zespołu liter.  Muszą one  być zidentyfikowane i dokładnie zróżnicowane pod względem kształtu i położenia. Następnie trzeba je przełożyć na system dźwięków , by na tej podstawie rozpoznać ich znaczenie.

Podstawą rozwoju umiejętności czytanie i pisanie osób niemówiących,  jest dostęp do rozbudowanych, dobrze zorganizowanych książek do komunikacji. Czyli systemów językowych, umożliwiających rozmowę na wiele tematów, w rożnych kontekstach. Następnie, w zależności od poziomu umiejętności, dobieramy potrzebne strategie i pomoce. Kategoria ta ma za zadanie wspomóc Cię w tym zakresie.

UWAGA!
ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.