Sfera społeczna

Unfortunately, there are no products that match your criteria

Sfera społeczna, czyli wszystko, co jest związane z rozwojem społecznym. Częstokroć mocno zaburzonym.

Na początku to kontakty z rodzicami. Rodzeństwem, czy dalszą rodziną. Następnie z  rówieśnikami, ale też nauczycielami i środowiskiem szkolnym. W okresie późnego dzieciństwa dziecko uczy się. Uwzględniać normy dotyczące sposobu swojego działania. A także jego osobiste i społeczne skutki, które mogą podlegać ocenie. Na przykład ze strony kolegów, nauczycieli, a także rodziny.

Sfera społeczna. Jest to jeden z kluczowych obszarów, w którym rozwój dziecka ze spektrum autyzmu przebiega nieprawidłowo.  Zaznaczam jednak, że u dzieci z autyzmem jest to bardzo zróżnicowane. A zaburzenia związane z tą sferą wcale nie znaczą niemożności utrzymywania kontaktów z innymi.

W zakładce tej znajdziesz materiały, związane z wspomnianą kategorią. Na przykład modne teraz: co to jest dystans społeczny? Umożliwią dziecku zrozumienie tego, co dzieje się wokół.