Pomoce edukacyjne

Pomoce edukacyjne- kategoria zawiera wszelkiego rodzaju materiały, które mogą służyć jako wsparcie dla dzieci niemówiących. Z reguły są one wykluczone z procesu edukacyjnego. Mają problem z przyswojeniem języka, komunikacją, a co za tym idzie z rozwojem funkcji poznawczych.

UWAGA!
ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.