Czytanie uczestniczące

Unfortunately, there are no products that match your criteria

Czytanie uczestniczące (ang. Interactive, shared reading), nazywane również interaktywnym czytaniem. Jest formą wspólnego czytania przez dorosłego i dziecko (użytkownika AAC).  Podczas niego dziecko nie tylko słucha i patrzy na tekst. Także jest aktywne – w możliwy dla siebie sposób. Podczas tej aktywności dziecko ma swobodę uczestniczenia w procesie czytania. Stymuluje to jego myślenie, naukę języka, nowego słownictwa. Ułatwia zrozumienie i zapamiętywanie czytanego tekstu.

W czytaniu tekstu uczestniczącym, dziecko może wpływać na opisane zdarzenia. Wspólne czytanie dostarcza okazji do zastosowania lub doskonalenia umiejętności posługiwania się symbolami. Jest to wizualna forma instruktażowa. Dorosły, czytając kolejne zdania, robi pauzę, aby użytkownik mógł na przykład dokończyć wyraz lub zdanie. Przez wskazanie odpowiedniego symbolu na tablicy komunikacyjnej lub w książce komunikacyjnej. Aktywowanie odpowiedniego pola w urządzeniu generującym mowę lub wykonanie gestu.

Interaktywne czytanie służy ważnym celom: podnosi motywację do nauki czytania. Dostarcza naturalnego kontekstu do posługiwania się symbolami. Uczy umiejętności rozpoznawania symboli oraz generalizacji. Umożliwia doskonalenie funkcji komunikacyjnych – proszenia, odmawiania, komentowania, zadawania pytań. A także naukę nowych pojęć, tworzenia złożonych wypowiedzi. Zwiększa częstotliwość inicjowania komunikacji przez użytkownika AAC i rozwija naprzemienność działań.

Czytanie uczestniczące to interakcja jaka ma miejsce między dzieckiem a dorosłym, gdy razem patrzą na i czytają książkę. (Ezell& Justice, 2005).
Celem jest wspieranie zaangażowania i interakcji komunikacyjnej osoby z CCN, poprzez reagowania na jej próby komunikacyjne, wzmacnianie ich i modelowanie języka. (Koppenhaver,Erickson 2019)

 

 

UWAGA!
ZAMIESZCZONE NA STRONIE PRODUKTY  są tylko pomocami zapewniającymi dostępność do symboli, nie mogą być zastępstewem dla indywidualnego systemu komunikacyjnego. Osoba potrzebująca wsparcia AAC powinna mieć własną pomoc osobistą- książkę osobistą.Skontaktuj się z terapeutą AAC celem diagnozy umiejętności komunikacyjnych dziecka i dobrania odpowiednich metod i strategii wprowadzenia AAC.